ماکت با جزئیات و مبلمان

ماکت با جزئیات و مبلمان

ماکت داخلی یک ویلای دوبلکس در شهرک ویلایی می باشد.

ماکت فوق با مقیاس 1/50 است و تمامی مبلمان آن با همین مقیاس ساخته شده است. این ماکت ترکیبی از مقوا ماکت، چوب، طلق می باشد. فریم پنجره ها با چوب اجرا شده اند. مبلمان شامل: مبل و صندلی و میز و گاز و سینک و یخچال با مقیاس 1/50 ساخته اند. نرده های بالکن با استفاده از چوب و طلق ساخته شده اند.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید