ماکت حجمی با سایت پلان

ماکت حجمی با سایت پلان

در این ماکت بیشتر طراحی سایت پلان مورد نظر بوده است بنایر این ساختمان ها به صورت حجمی ساخته شده اند. بناها با رنگ سایت پلان ساخته شده اند تا بیشتر از سایت پلان مورد توجه قرار نگیرند. المانهای موجود در سایت پلان المانهای خاصی از جمله کوریدورهای حرکتی، صفحات خورشیدی و درخت ها و الوارهای چوبی اجرا شده اند. جزئیات طراحی سایت پلان به همراه هاشور نوع کفسازی، با استفاده از لیزر بر روی آن حکاکی شده است. در ساخت این ماکت از چوب، مقوا ماکت، پلکسی استفاده شده است

Call Now Buttonالان تماس بگیرید