ماکت حجمی موزه

ماکت حجمی موزه

یکی از مشکلاتی که دانشجویان معماری در ساخت ماکت دارند، ساخت طرحایی کروی و منحنی یا سقف های گروی میباشد. دراینجا برای ساخت سقف کروی، ابتدا گنبد را به صورت احجام ساده تر درآورده و سپس به ساخت ماکت ساده شده پرداخته شده است. ماکت فوق دارای مقیاس 1/100 می باشد. نماهای ماکت و همچنین سایت پلان آن با استفاده از لیزر، حکاکی شده اند.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید