ماکت حجمی

ماکت حجمی

ماکت فوق، ماکت حجمی با مقیاس 1/300 می باشد. در ساخت ماکت، اختلاف سطوح های موجود در سایت پلان اعمال شده است. بنا به صورت کاملا حجمی، مطابق به طرح ارائه شده ساخته شده است. با توجه به اینکه در این نوع از ماکت ها حجم مورد توجه می باشد، از پرداختن به نماهای طرح خودداری شده است. جزئیات مربوط به طراحی سایت پلان با استفاده از لیزر بر روی آن حکاکی شده است.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید