ماکت مجتمع فرهنگی

ماکت مجتمع فرهنگی

مقیاس ماکت 1/100 می باشد. ماکت با استفاده از مقوا ماکت و چوب ساخته شده است. جزئیات نماها با لیزر حکاکی شده است. محوطه کاری سایت پلان به صورت شماتیک اجرا شده اند.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید