ماکت مدرسه

ماکت مدرسه

مقیاس ماکت 1/100 می باشد. ماکت فوق با استفاده از مقوا ماکت ساخته شده و جزئیات در ساخت آن رعایت شده است.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید