ماکت معماری با ارائه مصالح خاص

ماکت معماری با ارائه مصالح خاص

بدلیل اینکه مصالح بنا بسیار مورد توجه بوده، در ساخت ماکت نیز موزد توجه قرار گرفته است. ماکت فوق دارای مقیاس 1/50 می باشد و سعی شده است تا جزئیات با دقت خاصی در آن اجرا شود. نوع مصالح، رنگ بندی و حتی بافت مصالح در ساخت آن اعمال شده است. در داخل ماکت از نور پردازی استفاده شده است. محوطه ها و باغچه ها با استفاده از چمن مصنوعی ساخته شده اند. الوارهای موجود در طرح با استفاده از چوب ساخته شده اند. سقف های سفالی با استفاده از اجرای بافت و مقوا ساخته شده است.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید