ماکت معماری 2

ماکت معماری 2

این ماکت در مقیاس 1/100بوده و با پلکسی نیمه شفاف ساخته شده است به نحوی که نور از آن عبور میکند.

این نوع ماکت ها به دلیل نوع خاص مصالح آن کمی شیکتر می باشد اما به دلیل داشتن مصالح گرانتر نسبت به چوب و مقوا، نسبت به مصالح دیگر کمی گرانتر خواهند بود.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید