ماکت معماری

ماکت معماری

ماکت فوق ترکیبی از مقوا ماکت و چوب بوده و مقیاس آن 1/100 می باشد. قسمت های چمن آن با استفاده از چمن مصنوعی اجرا شده است و درختان به صورت ماکت در سایت پلان قرار گرفتند.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید