چاپ لیوان

چاپ لیوان

چاپ تصویر بر روی لیوان

لیوانها با دسته های ساده و طرح دار ، همچنین رنگ داخل خود لیوانها متنوع می باشد

این لیوان زیبا دسته قلبی قرمز می باشد و داخل لیوان رنگ قرمز است.

Call Now Buttonالان تماس بگیرید