چاپ لیوان2

چاپ لیوان2

چاپ تصویر بر روی لیوان

لیوانها با دسته های ساده و طرح دار ، همچنین رنگ داخل خود لیوانها متنوع می باشد

لیوان زیر دسته قرمز ساده می باشد که داخل لیوان رنگ قرمز بکاربرده شده است

 

 

Call Now Buttonالان تماس بگیرید